Na týchto miestach budú zverejnené poďakovania osobám, firmám ktoré nám pomohli. 

KIA MOTORS SLOVAKIA

FAREN SLOVAKIA, s.r.o.

Poraviny SARAH - Jana Slámová

Darcovia 2% daní za rok 2010

Dobrovoľný darcovia príspevku počas konania "1. Hasičskej Gulášky"

Denný Bar Jupiter

Dobrovoľný darcovia príspevku počas konania fašiangovej zábavy

Ernest Páleš

 

Ďakujeme.