Zo života DHZ


2. ročník "Hasičskej gulášky"

Fašiangy v Ďuri

Pár fotiek z Fašiangového sprievodu masiek a Fašiangovej zábavy

Výročná členská schôdza 26.11.2011

Výročná členská schôdza 26.11.2011

Rozlúčka so sezónou

Tréning 18.8.2011

1. Hasičská guláška 2011

GO mašiny 2011

Tréning 2010