Prvé dobrovoľné požiarne družstvo v Turčianskom Ďuri bolo založené 5. marca 1952 Malo deväť členov a jeho prvým veliteľom bol Ján Veselovský ml. Do zboru vstúpili v roku 1956 Jozef Bakoš Ján Kohút Alojz Mác Pavel Junas Jozef Rendek