Úvod

Stránka venovaná aktivitám Dobrovoľného Hasičského Zboru v obci Turčiansky Ďur. :-) Snažíme sa tu zaznamenávať úspechy a prehry našich športových družstiev, ale aj priblížiť širokej verejnosti život v našom zbore a obci.