Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Strana:  1 2   další »

OV DPO Martin
10. ročník súťaže MH a 9. ročník súťaže DHZ o Pohár primátora mesta Vrútky,"
jún 2012, Vrútky, Jozef Siráň, 0907 126 902
9. ročník súťaže o Pohár starostu obce,
júl 2012, Kláštor pod Znievom, Ján Pyšný, 0908 908 312

1. ročník súťaže o Pohár starostu obce,
21.7.2012, Žabokreky, Peter Košík, 0903 522 065
6. ročník súťaže o Pohár starostu obce,
júl 2012, Nolčovo, Marek Milan, 0911 272 009
10. ročník súťaže o Pohár starostu obce,
júl 2012, Valča, Adriana Rumanová, 0915 817 725

9. ročník súťaže o Pohár starostu obce,
august 2012, Rakovo, Jozef Šeliga, 043 429 4686
13. ročník súťaže o Pohár starostu obce,
august 2012, Vrícko, Obecný úrad, 043 493 3400

9. ročník súťaže o Pohár starostu obce,
september 2012, Socovce, Ján Mažári, 0910 985 870
5. ročník súťaže - Príbovská osmička,
august 2012, Príbovce, Ján Kašuba, 0903 276 577
10. ročník súťaže o Putovný pohár okrsku Košťany nad Turcom,
august 2012, Košťany nad Turcom, Milan Remeň, 0903 692 588
12. ročník súťaže o Pohár starostky obce,
september 2012, Slovany, Peter Šimonides, 0918 415 469

14. ročník Branného preteku MH - Pohár predsedu OV DPO,
september 2012, Blatnica, Miroslav Feriančik, 0907 801 613
VI. ročnik Branného preteku MH - Memoriál Vladimíra Hrivnáka,
september 2012, Kláštor pod Znievom, Ján Pyšný, 0908 908 312

OV DPO Turčianske Teplice
SSHL - 11. ročník súťaže o Pohár starostky obce Moškovec,"
16.6.2012, Moškovec, Karol Kuzmány, 0915 530 608
17. ročník súťaže mužov o Pohár primátora mesta Turčianske Teplice a 9. ročník súťaže žien o Pohár prednostu MsÚ,
16.6.2012, Turčianske Teplice, Peter Bujna, 0911 420 998
18. ročník súťaže o Pohár starostu obce Mošovce,
1.7.2012, Mošovce, Peter Prokša, 0915 804 648
1. ročník súťaže o Pohár starostu obce Blažovce,
7.7.2012, Blažovce, Ján Nováčik, 0905 831 753, Pavol Hubka, 0915 805 234
3. ročník súťaže o Pohár predsedu DHZ,
4.8.2012, Dolná Štubňa, Ján Chorváth, 0908 908 194, Radoslav Lichner, 0915 898 555

8. ročník súťaže - Memoriál Grauzľa,
11.8.2012, Rakša, Ing. Miroslav Ryba, 0911 721 141
8. ročník súťaže o Pohár veliteľa DHZ Háj,
25.8.2012, Háj, Jozef Ižip, 0903 739 715
7. ročník nočnej súťaže o Pohár starostky obce Turček,
8.9.2012, Turček, Karol Pittner, 0910 953 066

18.2.2012 chystáme fašiangy 3

Všetko prebehlo podľa plánu, len výstup na Kľak sa akosi nepodaril 1

Šťastné a veselé Vianoce, kopec dobrej pohody a veľa darčekov prajeme všetkým hasičom a ich prívržencom. 3

Z á p i s n i c a
z výročnej členskej schôdze DHZ Turčiansky Ďur, konanej dňa 26. 11. 2011

Prítomní: 19 členov

Hostia:
p. Milan Mišura – delegát za OV DPO Martin
sl. Radka Thomková


PROGRAM:

Otvorenie
Správa o činnosti DHZ za rok 2011
Správa o hospodárení za rok 2011
Plán činnosti na rok 2012
Voľba nového Výboru DHZ
Diskusia
Uznesenie
Záver


1. Výročnú členskú schôdzu DHZ Turčiansky Ďur viedol predseda p.Daniel Skypala. Srdečne privítal na schôdzi hostí i členov DHZ Turčiansky Ďur. Predseda predniesol návrh programu rokovania, ktorý sme následne schválili.

2. Správu o činnosti DHZ Turčiansky Ďur za rok 2011 predniesol predseda DHZ Turčiansky Ďur, p. Daniel Skypala. Správa obsahovala všetky aktivity, ktoré sa týkali preventívnej, schôdzovej, brigádnickej, kultúrno-spoločenskej činnosti i požiarnickych súťaží.

3. Správu o hospodárení za rok 2011 predniesol pokladník p. Novák Milan.

4. Návrh Plánu činnosti DHZ Turčiansky Ďur na rok 2012 predniesol predseda p. Daniel Skypala, návrh bol schválený.

5. Do nového výboru DHZ Turčiansky Ďur boli zvolený títo členovia.
Predseda DHZ: Daniel Skypala
Podpredseda- velitel DHZ: Vladimír Skypala
Tajomník: Radoslav Coufal
Preventivár: Jozef Straka
Pokladník: Martina Pálešová
Referent mládeže: Ivana Thomková
Strojník: Milan Novák
Revízor: Anna Lettrichová
Člen výboru: Martina Pohanková

6. DISKUSIA:
Diskusiu otvoril p. Milan Mišura – poďakoval sa DHZ v Turčianskom Ďuri za ich výsledky ktoré dosiahlo ženské družstvo v pohárových súťažiach, a poprial im veľa ďalších úspechov.
Diskusia sa ďalej uberala smerom ktoré riešili vzťahy DHZ a zástupcov obce konkrétne p. starostu Ivana Bakoša.
Nakoľko pán Bakoš nebol prítomný, bola diskusia ukončená.

7. Návrh na Uznesenie prečítal p. Radoslav Coufal, tajomník DHZ. Uznesenie bolo schválené.

8.. Na záver predseda p. Daniel Skypala spolu s p. Milanom Mišurom Odovzdal ocenenie p. Petrovi Chrenovi, a poďakoval ešte raz všetkým hosťom a členom za účasť , že si našli chvíľu na posedenie na výročnej členskej schôdzi a za odvedenú prácu v roku 2011.


Zapísal: Radoslav Coufal, tajomník DHZ Turčiansky Ďur


Daniel Skypala
Predseda DHZ Turčiansky Ďur


V Turčianskom Ďuri dňa 1. 12. 2011

Výročná schôdza bola zvolaná na 26.11.2011(sobota) o 18:00
Poprosím všetkých členov o účasť. 1

5

Zapojili sme sa do výchovno vzdelávacieho procesu. A prihlásili sme 8 detí do Záujmového útvaru centra voľného času v Kláštore pod Znievom so zameraním na hasičstvo.
Pevne verím že to budú naši následníci. 1

10.9.2011
Nočná súťaž Turček.
Bola to naša prvá skúsenosť oboch športových družstiev na takomto podujatí v súčasnom zložení.
Aj keď sme v podstatnej miere improvizovali, hlavne čo sa týka nočného osvetlenia mašiny. Bolo naše úsilie ocenené.
Ženské družstvo skončilo na krásnom 3. mieste.
Mužom sa až tak moc nedarilo. Nakoľko z prvého kola postupovalo len sedem najlepších, nemali sme tú možnosť dosiahnuť lepší čas na druhý pokus.
Ale o to viac nás tešil úspech našich nežnejších polovičiek.
Atmosféra bola perfektná. A chceme poďakovať našemu fanklubu z 3 Dolnej Štubne.

V sobotu 3.9. bolo na Socovských dolných lúkach dosť veselo.
O zábavu sa postarali nielen súťažné družstvá, ale hlavne rozhodcovia. Za ich neobjektívne rozhodovanie, a doslovné handlovanie s jednotlivými časmi si zožali svoju úrodu.
Je to veľká škoda, ale takéto konanie rozhodcov vrhá veľmi zlé svetlo 6 na pohárové súťaže konané v Martinskom okrsku. A tvrdenie rozhodcov že toto nie je liga ale len obecná pohárová súťaž, neobstojí.
Ja osobne budem veľmi zvažovať svoju účasť na ďalšom ročníku v Socovciach.
Takže o výsledkoch ani nemá cenu písať.
Snáď len toľko že sme sa zúčastnili všetci (ženy aj muži). A kto vyhral?
Všetci ktorým pravidlá fair play niečo hovoria.

Naše dievčatá sa zúčastnili 27.8.2011 na pohárovke v Diviakoch už v tradičnom zložení.
Prvý pokus, Anka Lettrichová a Iňa Tomková na saní. Danka Pohanková strojníčka. Renča Paulusová B-čka. Maťka Pohanková rozdeľovač. Vierka Nováková a Maťka Pálešová, ľavý a pravý prúd.
No dievčatám na saní sa moc dobre nevodilo, tak po druhom narazení úspešne dokončili ale s časom niečo cez 50 sekúnd.
V druhom pokuse sme dali priestor na ľavom prúde našej novej posile Janke Žilovej. Tentoraz bolo sanie vo veľmi dobrom čase ale Janke chýbalo dobehnúť na nástrekovú čiaru cca 2 metre. Čo jej dosť sťažilo zasiahnutie terča v správnom uhle. Takže druhý pokus za 30:33.
Škoda. Dievčatám sa akosi prestalo dariť. Verím že tento sled nezdarov sa prelomí na budúci týždeň v Socovciach.
Budeme pevne držať palce.

V sobotu 20.8.2011 sa koná Pohárová súťaž v Dolnej Štubni.
Naše dievčence dostali pozvanie na túto súťaž. V týždni sa usilovne pripravovali, takže sa všetci tešíme na výsledok.

Aktuálne výsledky zo súťaže:
V prvom rade musíme poďakovať usporiadateľom z DHZ Dolná Štubňa za perfektnú organizáciu tejto súťaže. Atmosféra perfektná, čomu nasvedčovali aj výkony jednotlivých družstiev.
Žiaľ bohu, našim žienkam dnes nešlo, neviem či to bolo tým stresom nakoľko sme neboli kompletný, alebo teplom. Každopádne musím poďakovať našim dievčatám za ich statočný výkon, a dievčatám zo Socoviec a z Valče, za ich výpomoc a doplnenie stavu.
Takže 2 x N. A naša cena útechy 5litrov červeného a krásne perníkové srdiečko.
Vďaka.

13.8.2011 bol Krásny deň.
Aj keď z úvodu nás búrka zahnala pod stany. Oplatilo sa. Družstvo žien získalo pohár za tretie miesto. Družstvo mužov nám doplnili žienky na saní a na mašine, a v tomto mixe sme zabojovali o štvrté miesto. Len necelé dve sekundy nás delili od tretej priečky.
Nevadí, aspoň sme zistili že naše žienky sú rovnocenným partnerom a určite v tejto mix-kombinácii budeme pokračovať. 5

24.7.2011
Nultého ročníka pohárovej súťaže v Kláštore pod Znievom stanica, sa zúčastnili obe naše športové družstva.
Aj napriek nepriazni počasia v úvodných hodinách sa vcelku darilo obom družstvám. Ženy skončili na štvrtom diplomovom mieste, a my v tesnom závese za nimi, na šiestom.
Ešte by som chcel pochváliť organizátorov, DHZ Kláštor pod Znievom - stanica. Za veľmi dobrú prípravu a aj samotný priebeh súťaže. 1

23.7.2011
Pohárovej súťaže o cenu starostky obce Slovany sa zúčastnili obe naše športové družstva.
Naše hviezdy zo ženského družstva opäť ukázali že ich miesto je medzi hasičmi oprávnené. Získali pohár za tretie miesto, k čomu im zo srdca gratulujeme a nebojím sa povedať že im aj úprimne závidím. 9
No a naše mužské družstvo sa akosi nemôže dostať do rytmu, o čom aj hovorí čas prvého útoku. Niečo cez 40 sekúnd. Druhý útok sme nedokončili. Takže holky zajtra Vás čaká pohárovka v Kláštore pod Znievom - stanica. Pevne verím že opäť prekvapíte svojim výborným výkonom. A páni, pre nás platí budíček. 8


Strana:  1 2   další »